Návštevy

Po prihlásení sa budete môcť udeliť návštevnícke parkovanie na parkoviskách vo svojej domovskej zóne.